Sadarbība ar izstrādātājiem

Ja jūsu uzņēmumā nav sava testētāja vai arī lielāku projektu gadījumos, kad ar saviem cilvēkresursiem nepietiek, Efumo Audits piedāvā veikt jūsu izstrādāto interneta risinājumu testēšanu izstrādes laikā.

Izmantojot Efumo Audits testēšanas ārpakalpojumu, jūs iegūstat:

  • Augstāka jūsu klientu apmierinātība, saņemot kvalitatīvāku risinājumu;
  • Produktīvāks darbs jūsu darbiniekiem - vairāk laika pamatpienākumu veikšanai jūsu galvenajiem darbiniekiem – projekta vadītājam vai pat uzņēmuma vadītājam nevajadzētu nodarboties ar testēšanas darbiem.

Cita būtiska informācija par sadarbību ar izstrādes uzņēmumiem:

  • Sadarbības fakts un sadarbības laikā iegūtā informācija ir konfidenciāla un netiek izpausta trešajām pusēm;
  • Ilgtermiņa sadarbība tiek organizēta abpusēji izdevīgā veidā, izmantojot abpusēji atrunātu testēšanas procesu, kļūdu pieteikšanas veidu un atkārtotas testēšanas komunikācijas procesu ar jūsu darbiniekiem;
  • Izstrādes uzņēmumiem – pastāvīgajiem sadarbības partneriem garantējam mūsu darbinieku pieejamību atbilstoši saskaņotam jūsu projekta grafikam.

 Sazinieties ar mums, lai saņemtu atbildes uz interesējošiem jautājumiem un vienotos par tikšanās laiku sadarbības iespēju apspriešanai.

Atpakaļ